KISIRLIĞIN AKUPUNKTURLA TEDAVİSİ,

Kadın Sağlığı,Kısırlık ve Çin Tıbbı

 

Batı tıbbı, temel olarak Fransız Matematikçi ve Filozofu olan Descates’in ‘Makine Adam’ modelini benimser. Bu düşünceye göre, makinenin bütününden ziyade parçalarının sağlamlığı ve onların bozulduklarında düzeltilmesi esastır. Buna karşın 5000 yıllı bir geçmişe sahip olan Akupunktur ise,insanı bir bütün olarak ele alır. Bütünün bozulan enerji dengesini düzeltmek için çaba harcar.

1880’lü yıllarda Qing hanedanının son dönemlerinde batı tıbbı Çine girmiş ve Çin tıbbı ile bütünleşmiştir. Özellikle 1949 yılından bu yana Çin tıbbı ile batı tıbbının esintilerini belirgin olarak görüyoruz. Mesela Çin’de ilk doğumlarda,problemli doğumlarda ve sezaryenlerde akupunktur uygulanması olağan bir şey değildir. Buna karşın, pelvik (kalça) ağrılarda ve bazı diğer jinekolojik hastalıklarda akupunktur tedavisinin yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz.

Akupunkturun felsefesini bilmeden tedavi ve tanı konularında fikir yürütmek doğru değildir. Akupunktur anlayışında hastalıkların ortaya çıkış sebeplerini bu eğitimi almayanların bilmeleri mümkün değildir. Kullandığımız tanımlar ve kelimeler bazı özel anlamlar ifade eder. Su,rüzgar,ateş ve rutubet gibi kelimeler akupunktur terminolojisinde çok önemlidir ve ayni zamanda farklı anlamlar ifade ederler ve her biri farklı hastalıkları tarif ederler. Örneğin Rahim için ‘kanın kamarası’ deyimi kullanılır. Bunu anlayabilmek için bu eğitimi mutlak şekilde almış olmak gerekir.

Kısırlıkta bazı diğer organların da karmaşık rolleri vardır. Örneğin böbrek kısırlık tedavisinde büyük bir öneme sahiptir. Burada bahsettiğimiz böbrek meridyeni ve onun ihtiva ettiği enerjinin dengesindeki bozulmalardır. Akupunktur vücuttaki elektrik dengesinin bozulması sonucunda, ortaya çıkan hastalıkların tedavi edildikleri bir yöntemdir. Bir diğer deyişle bozulan elektrik dengesinin düzeltilmesidir. Böbrek,hipotalamus-hipofiz ve ovaryum (yumurtalık) üçgeni olarak adlandırdığımız ve üreme faaliyetini yönlendiren sistemi kontrol eder. Karaciğer ve dalak gibi diğer bazı organlar da üreme üzerinde çok hassas bir role sahiptirler. Bunların herhangi birinde ortaya çıkan bir bozukluk diğerlerini de olumsuz etkileyerek hastalığın ortaya çıkmasına yol açar. Kısırlığın ortaya çıkmasına sebep olan bir tek faktör yoktur. Bir çok bozukluk sonucunda problem ortaya çıkar. Bu yüzden, böylesine komplike sorunun üstesinden gelmek için hem batı tıbbından yararlanmalıyız hem de akupunktur noktalarını tedavide kullanmalıyız.

KADIN KISIRLIĞI VE MERKEZİMİZDE AKUPUNKTURLA TEDAVİSİ,

Çin’de M.Ö 500’lü yıllardan bu yana akupunktur ve bitkisel ilaçlar kullanılarak kısırlık tedavisi yapılıyor. Kısırlıkta genellikle 3-6 ay süreyle akupunktur uygulamak gerekiyor. Ben kliniğimde 2-4 ay süresince ve haftada 1-2 defa sıklıkta akupunktur tedavisini yeterli buluyorum. Bu tedaviler sırasında hastamın bir endokrinlog tarafından takip edilmesini de çok olumlu bir yaklaşım olarak görüyorum. Koordineli çalışmanın çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim.

ERKEK KISIRLIĞI VE MERKEZİMİZDE AKUPUNKTURLA TEDAVİSİ,

İster sperm sayısında ister spermlerin şekillerinde bozukluk olsun,her iki halde de akupunktur tedavisi erkek kısırlığında başarılı bir şekilde uygulanabilir. Tedavi süresi, haftada bir veya iki seanstan yaklaşık olarak 3-6 ay sürer. Erkek kısırlığının iki ana sebebi vardır. Birinci sebep böbreğin Yang enerjisindeki yetersizliktir. İkinci sebep ise, aşırı sıcağa bağlı olarak yaşam enerjisinde ortaya çıkan blokajdır. Akupunktur tedavisi ile bu iki bozukluğu da ortadan kaldırabiliriz.

ENDOMETRİOSİS VE PELVİK (KARIN) AĞRI,

Endometriosis,rahmin içini kaplayan dokunun rahim dışına çıkması ve buna bağlı olarak karın ağrısının ortaya çıkmasıdır.

Hem batı hem de doğu tıbbında ağrı tedavisi karmaşıktır ve birden fazla sebebe bağlı olabilir. Genellikle ağrı tedavisinde birden fazla seçenek vardır ve çeşitli tıp dalları arasında bu konuda bilgi alış verişi yapmak gereklidir. Bazen hastaların ağrı düzeyleri ile laboratuar bulguları paralellik göstermez. Çok şiddetli ağrısı olan hastaların tetkikleri negatif de çıkabilir. Bu hastanı yakınmalarını boş olduğu anlamına gelmez. Özellikle Akupunktur, hastalara bir bütün halinde yaklaştığı için tedavide genellikle çok iyi sonuçlar almamıza yardımcı olur.

Akupunktur mantığına göre yakınmaların sebebi,enerji ve kan akışındaki durgunluktur. Kan ve yaşam enerjisindeki(Qi) akışın hızlanması da ağrının azalmasını sağlar. Eğer uygun kan ve enerji akışı devam etmezse ağrı yeniden ortaya çıkar. Bu yüzden akupunktur tedavisinin hastalık ortadan kalkıncaya kadar düzenli yapılması ve hastanın da yaşam tarzını düzeltmesi gerekir. Bu önlemler sonucunda kan ve enerji akışı düzenli ve tatminkar bir seviyede olacağından,yakınmalar da ortadan kalkar.

 

ADET ÖNCESİ SIKINTILARI (PRE MENSTRUAL SYNDROME)

Adet öncesi ortaya çıkan olumsuz belirtiler sadece bir sebebe bağlı değildir. Ayni zamanda birden fazla olumsuz görüntü ortaya çıkar. Bunlar fiziksel ve ruhsal sıkıntılar olup, adet ( Regl ) öncesi her kadında farklı görüntülerin ortaya çıkmasına yol açarlar.

Adet öncesi aşırı sinirlik hali varsa ayrı akupunktur noktaları,aşırı yorgunluk hissi varsa diğerinden farklı akupunktur noktaları kullanılır. Ruhsal sıkıntılar,aşırı iş yoğunluğu ve yetersiz beslenme gibi bazı faktörler adet öncesi sıkıntıların artmasına ve hastanın daha fazla rahatsız olmasına yol açarlar.

Akupunktur tedavisi sadece tek başına bu sıkıntıların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

DÜZENSİZ ADET KANAMALARI,

Menopoz öncesi veya menopozdan sonra (hatta aylar sonra ) oluşan düzensiz adet kanamaları normal kabul edilebilir. Bu durum kronik bir hale gelirse, akupunktur düşüncesine göre karaciğer ve böbreğin enerji dengesinde bir bozukluk olduğu düşünülür.

Karaciğerin kanın depolanmasından,böbreğin ise rahme gelen kanın dolaşımı ve buradan belirli ritimde dışarıya atılmasından sorumlu olduğunu biliyoruz. Karaciğer Qi’si kanın aşırı miktarda tutulmasına yol çarsa bu durum böbrek meridyeni tarafından dengelenir. Eğer böbrek Qi’si yeterli düzeyde değilse adet düzensizliği ortaya çıkar.

Daha önce de söylediğim gibi akupunktur bir denge tedavisidir. Bozulan enerji dengesi uzman bir akupunkturist tarafından yapılacak uygun bir tedavi protokolü ile düzene getirilir ve hastalık da tedavi edilmiş olur.

MENOPOZ,

Menopoz her kadının yaşamında başına gelecek doğal bir olaydır. Kadınlık hormonundaki düşme ve diğer bazı mekanizmalar yüzünden ortaya çıkan ve adetlerin kesilmesi ile birlikte ortaya çıkan bir dizi belirtiyi kapsayan bir durumdur. Her kadının menopoz döneminde geçirdiği belirtiler ve sıkıntılar ayni değildir. Bazı kadınlar hiçbir sıkıntı yaşamadan bu dönemi atlatır. Buna karşın bazı kadınlar ateş basmasından tutun bir dizi sıkıntılı durum yaşarlar. Hastaların önemli bir bölümü tıbbi yardıma gereksinim duyarlar.

Akupunktur düşüncesine göre menopoza yol açan sebep,böbrek özündeki enerji azalmasıdır. Bu durum menopozdaki kadınların en önemli sıkıntısı olan ateş basmasının sebebidir. Bazı kadınlarda bu durum 5-10 yıl sürebilir. Bu uzun süreli sıkıntıyı akupunkturla tedavi etmemiz mümkündür. Akupunktur tedavisi ile böbreğin enerjisi arttırılabilir ise ateş basması yakınmalarında da azalmalar olur ve hasta rahatlar.

Menopoza giren kadınların bir bölümü Hormon Replasman Tedavisine ( Östrojen hormon takviyesi) başlar. Akupunktur ve Bitkisel ilaç tedavisinin hormon replasman tedavisiyle kombine edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Bütün dünyada başarı ile kullanıldığını ve menopozdaki kadınlarda ileri derecede rahatlamaya neden olduğunu biliyoruz.

Biz de yalnız başına akupunktur veya kombine olarak diğer yöntemlerle birlikte hastaları tedavi edebiliyoruz. Akupunkturun ilaç tedavisine karşı olduğunu düşünmenin doğru olmadığını bilmenizi isterim. Ülkemizde bazı çevreler tarafından başka türlü görüşler ileri sürülmesine rağmen, akupunktur tek başına olduğu gibi ilaçlar ve diğer yöntemlerle birlikte rahatlıkla kullanılabilen bilimsel bir tedavi yöntemidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir