HASTAYA YAKLAŞIMIMIZ

HASTAYA YAKLAŞIMIMIZ

Hastalara bütüncül bir gözle yaklaşıyoruz. Hastanın belirtilerine göre tedavi planlayan batı tıbbının aksine, hastalığın neden oluştuğuna odaklanıyoruz. Hastalık bir sonuçtur. Resmin bütününü görmek ise bütüncül yaklaşımdır. Bizim için her hasta ve her hastalık ayrı bir olgudur. Batı tıbbının bütün olanaklarından faydalanmak elbette son derece akılcı bir yoldur. Hastaya teşhis koymak için çok çeşitli seçeneğimiz var. Geleneksel Çin tıbbının hastalara teşhis koymada kullandığı yöntemler kendine özgüdür.
Örneğin nabızdan teşhis koymak başlı başına çok geniş bir bilgi birikimini gerektirir. Hastanın nabzına baktığımızda, 12 meridyenin enerji durumlarını değerlendirir ve buna göre tanıya gideriz. Herhangi bir meridyendeki normal dışı durum, hasta hakkında bize geniş bir teşhis ve tedavi olanağı sağlar. Akupunkturun mantığını anlayıp onu tedavide kullanmak, tedavideki başarının ana unsurudur. İyi bir teşhis, hangi noktaları nasıl kullanacağımızı bize gösterir.
Kliniğe gelen iki hastanın da dizlerinde ağrı yakınması olsun ve teşhislerini de artroz ( kireçlenme ) olarak saptadığımızı var sayalım. Batı tıbbı mantığında, her iki hastaya da yapılacak tedaviler şöyle olurdu. Önce ağrı kesiciler, sonra antiromatizmal ilaçlar verilirdi. Fizik tedavi, masaj, egzersizler düzenlenirdi. Bizim tedavi planımız ise batı tıbbına göre farklılık gösterir. Biz her iki hastayı da ayrı ayrı değerlendiririz. Neden bu hastalık oluşmuş, buna göre tedaviyi planlarız ve bu tedavi planları da her iki hastada değişiklik gösterir. Kısaca hastaya özel tedavi yaparız. Kilosunu, ruhsal durumunu, işini, aile yapısını, alışkanlıklarını, bel ve kalçasını inceleriz. Nabız, dil ve diğer özel teşhis yollarını kullanarak hastaya özel tedaviyi planlarız. Yukarıda örnek verdiğimiz her iki hastanın da akupunktur tedavi noktaları ayrı olacaktır. Sadece diziyle sınırlı kalmayız. Uyku problemini, yorgunluk ve bitkinliğini, ruhsal sıkıntılarını ve gerginliklerini de tedavi ederiz.
Beslenme bizim için son derece önemli bir konudur. Sağlıklı gıdalarla ve dengeli bir şekilde beslenmesi için düzenlemeler yapar ve reçeteler oluştururuz. Çevre düzenlemesi, hijyen ve kişisel gelişimi ile ilgili bilgileri hastaya bir rapor halinde sunarız.
Hastalıkları önlemek, hastalıkları tedavi etmekten çok daha önemli ve daha az maliyetlidir. Hastalık sebebiyle kaybedilen iş gücü, hastalıkları önleyerek en aza indirilir. Ülke ekonomisinin hastalıklar yüzünden yaşadığı maddi ve manevi boyutları akıl almaz düzeydedir. Hastaların belirli aralıklarla bizi ziyaretleri hastalıktan korunmada çok önemlidir.
Akupunktur tedavisi ile rahatlayan hastalarımız, hiçbir yakınmaları olmadığı halde, zaman zaman kliniğimize gelerek rahatlama tedavisi olmak isterler. Bu çok sık rastladığımız bir durumdur.

Ekibimiz

Bütüncül tedaviyi amaçlayan ve modern tıbbın gereklerini gözardı etmeyen bir ekibiz.

Görüşleriniz Bizim İçin Önemli

Son Yazılar