OSTEOPATİK MANUEL TIP

   Osteopatik tıp 130 yıldan beri yapılıyor. Doktorun veya fizyoterapistin, ellerini ve osteopati alanındaki bilgilerini kullanarak uyguladıkları, bütünleştirici bir sağlık sistemidir. 

   OMT en çok kas ve iskelet sistemi hastalıkları, destek tedavisi olarak solunum sistemi hastalıklarında ve yeni doğan bakımında kullanılmıştır. Her yıl ABD’de, yaklaşık 18 milyon kişi, 3.9 milyar dolar bu tedaviye ayırmaktadır. Araştırıcıların çoğu, manuel tedavilerin ‘ağrı-spazm-ağrı’, kısır döngüsünü kırarak etki ettiğini söylüyorlar. 

   Fasya dediğimiz yapı, vücudumuzun kas, iskelet ve iç organların bileşenlerini çevreleyen, destekleyen, askıda tutan, koruyan, bağlayan ve bölen üç boyutlu bir ağ örerek organize olmuş bir konnektif bağ dokudur. Yapılan araştırmalar Fasyanın kendisini, uygulanan veya ortaya çıkan gerginlik boyunca ve tüm vücutta fasyanın kısıtlanma sorununa neden olabilecek şekilde yeniden organize ettiğini gösteriyor.

   Yukarıda bahsedilen durum, mekanik ve fizyolojik etkiler sonucu potansiyel olarak, fasya ile sarılı yapılarda stres yaratır. Osteopatik bakış açısına göre, fasyal teknikler bahsedilen bu gerginlikleri gevşetmeyi, ağrıyı azaltmayı ve fonksiyonu geri kazandırmayı amaçlar.

   Hastaya dokunulduğunda, sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve endokrin sistem üzerinde olumlu etkiler ortaya çıkar.

   Osteopatinin etkili olduğu hastalıklar;

Tip 2 diyabet ve kompilikasyonları, 

Düşmelerin önlenmesi,

Yürüme bozuklukları,

Denge bozuklukları,

Cilt hastalıkları,Bel-bacak ağrıları,

Boyun-kol ağrıları,

Obez hastalar,

Sırt omurgasındaki, skolyoz ve benzeri hastalıklar,

Karpal tünel ( El-bilek ) sendromunda,

Diz problemlerinde FTR ile kombine edilebilir,

Omuzun ağrılı hastalıkalrı,

Omurilik yaralanmalı hastalardaki nöropatik ağrılarda,

Mide-barsak hastalıklarında, ( Viseral Osteopati ),

Viseral osteopati, irritabl barsak sendromunda çok etkilidir,

Migren ağrı yoğunluğu ve atak sıklığını azaltır,

Kadınların alt üriner sistem hastalıklarında etkindir,

Gebelerdeki, ağrılı bel-bacak hastalıklarında çok etkilidir. Gebeliğin seyri ve doğum esnasında, daha olumlu sonuçlara yol açar,

Kranyal osteopati, Parkinsonlu hastalarda yürüme hızını arttırır,

Duruş bozuklukları,

Kaza sonrası ve cerrahi girişin sonrası, rehabilitasyonla birlikte uygulama,

Spastisite, CP ( Serebral Palsi )

Anksiyete, depresyon,

Uyku bozuklukları,