REHABİLİTASYON

   Fizik tedavi ve rehabilitasyon, tedavi edici egzersiz (Terapötik egzersiz ) ,Fiziksel araçlar ( Elektroterapi ve masaj ) ,yardımcı cihazlar ve hasta eğitim ve öğretimini kullanan, hastalık, yaralanma veya sakatlık nedeniyle bozulmuş veya bozulmaya meyilli hareket ve fiziksel fonksiyonun korunması, geliştirilmesi veya tamiri ( Restorasyonu ) için yapılan tüm tedavi yöntemleridir.

   Genellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon karıştırılır. Rehabilitasyon bir şeyi ( Olguyu ) orijinal durumuna döndürme sürecidir. Başka bir deyişle, ‘ yeniden formda olma durumudur. Örneğim, yarım beden felci geçiren bir kişinin tekrar normal yaşamına geri dönmesi için yapılan bütün çalışmalar, rehabilitasyon kapsamındadır. Hastanın ayakta durma dengesi, yeniden yürüme ve günlük yaşam aktivitelerini yapabilmesi için yapılan tüm çalışmalar, hastayı tekrar günlük işlerine geri döndürerek, kendi kendine yetmesini sağlar. Bu çok önemli çalışma bir uzman ekibinin işidir. Tedavileri planlayan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi ve fizyoterapistler, uyumlu bir çalışmayla olağan üstü güzel sonuçların ortaya çıkmasını sağlarlar.

   Fizik Tedavi, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında, fiziksel vasıtalar kullanarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Fiziksel vasıtalar olarak, tens, ultrason, kısa dalga diatermi, vakum-interferens akımlar, traksiyon, yüzeysel ıslak ve kuru ısıtıcılar olarak sayılabilir. Fizik tedavi uygulamaları, bir çok hastalıkta hastaların hiçbir yabancı madde almadan sağlıklarına kavuşmalarını sağlar. 

   Fizik tedavi işe bir-iki seansta ağrılardan kurtulmayı beklemek gerçekçi değildir. Hasarlanmış dokuların iyileşmeleri için geçmesi gereken bir zamana gereksinim vardır. Tedavi süreci sonunda hastalarımızın çok büyük bir bölümü şifa bulur. Genellikle tedavi süresi en az 15 seans olarak planlanır. İyi bir fizik tedavi ile birçok hasta ağrılarından kurtulur. Yine birçok hasta ameliyat olmaktan kurtulur. Tedavilerimizin sonunda hastalarımıza sağlıklarını nasıl koruyacaklarını öğretiriz. Fizyoterapistlerimiz, egzersizlerini tarif edip öğretirler. Gerektiğinde bizzat fizyoterapistler, egzersizleri ve diğer gerekli koruyucu prosedürleri hastalarımıza uygularlar. Tedavinin en önemli tarafı yapılan tedavi sonunda alınan olumlu neticeyi korunaktır.

   Evde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, kliniğe gelemeyecek durumda olan hastalarımız için önemli bir şanstır. Tanısı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından konulan hastalıkların tedavisi uzman, fizyoterapistlerimiz tarafından yapılır.